Disclaimer

Disclaimer

Dit project kwam mede tot stand dankzij een subsidie in het kader van de Cultuurnota van de Provincie Drenthe.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit project bestede zorg kan noch de eigenaar van de site noch de auteur aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout op deze site.Van veel, met name historisch, (beeld-)materiaal zijn de rechthebbenden niet meer te achterhalen. De samenstellers van deze site hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oldenhave Media. U kunt contact opnemen met de webmasters voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Een initiatief van Marjanne Teunissen.

In samenwerking met en dankzij:

Provincie Drenthe Vrouwen kiezen RTV Drenthe

Copyright Oldenhave Media. Alle rechten voorbehouden.    Disclaimer.